De Maten in Geuren en Kleuren 2019 zal op 31 maart plaatsvinden!!!

'De Maten in Geuren en Kleuren’ zal in 2019 plaatsvinden in het wijkcentrum “De Stolp”, Violierenplein 101, op zondag 31 maart 2019, vanaf 12.30 uur

Molukse band PASANEAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2019 zal evenals de laatste jaren op de actualiteit inspelen. Dat komt tot uiting in een lezing en een workshop. De lezing wordt verzorgd door oud wethouder voor Groen Links in de Gemeente Wageningen, de heer Jack Bogers. De workshop wordt gegeven door dhr. Roelof Oudman.

Ook dit jaar zal het programma bestaan uit workshops met een cultureel tintje en een informatiemarkt over diverse culturen die aanwezig zijn in Apeldoorn en organisaties die hierbij betrokken zijn. Ook zullen er muzikale van Mudanthe en Theater Zonder Grens uitgevoerd worden. BailAmigos zal een demonstratie geven van Zuid-Amerikaanse dansen zoals salsa. Verder treedt de Chinese dansgroep 'Meng zhi yuan' op en de Internationale dansgroep 'Hai la joc' met een zeer gevarieerd programma. De Molukse dansgroep Lease zal samen met de Molukse band PASANEAS optreden.

'De Maten in Geuren en Kleuren 2019' wordt feestelijk afgesloten met swingende muziek van de Molukse band PASANEAS.

Het programma van 31 maart wordt om 12.30 uur officieel geopend door wethouder Detlev Cziesso.

 

 

De Maten in Geuren en Kleuren 2018 vond in De Stolp plaats.

'De Maten in Geuren en Kleuren’ 2018 vond plaats in het wijkcentrum “De Stolp”, Violierenplein 101, op zaterda 3 maart 2018, vanaf 12.30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Ben Brown, ging het programma van start. Wethouder Johan Kruithof was verhinderd om de officiele opening te verrichten.

Het programma begon met een lezing onder de titel ‘het belang van actief deelnemen in de samenleving’ verzorgd door socioloog en publicist Shervin Nekuee. In het licht van de lezing gaf de heer Roelof Oudman een workshop, toegespitst op Apeldoorn.

Ook dit jaar bestond het programma verder uit workshops zoals salsadans en Chinese taal en een infomarkt over diverse culturen -o.a. Chinees, Moluks, Nederlands, en Turks– en organisaties die informatie gaven over wat ze doen:  Amnesty International, Stichting Mudanthe, Theater Zonder Grens, Stichting Samenspraak Apeldoorn en World Soalar Fund.

Vanaf 16.00 uur kon men genieten van de prachtige, swingende muziek van de Molukse band PATULELE die veel publiek op de dansvloer kreeg.

 

De Maten in Geuren en Kleuren 2017 is weer goed bezocht!!! 

“De Maten in Geuren en Kleuren” 2017 vond plaats op zondag 12 februari, vanaf 13.30 uur, in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 te Apeldoorn.

Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Ben Brown, gaf de locoburgemeester  Detlev Ciezzo de startsein voor het programma van de dag. De heer Ciezzo gaf aan verheugd te zijn met dit initiatief dat al 12 jaar voortduurt. Hij benadrukte in zijn speech het belang van de ontmoeting tussen mensen, wat deze activiteit voorbeeldig in praktijk brengt.

Met ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2017 werd op de actualiteit ingespeeld. Dat kwam o.m. tot uiting in de lezing “De kunst en de praktijk van het samen-leven” verzorgd door prof. dr. Herman Noordegraaf. “Het gaat om het opbouwen van relaties tussen mensen, waarbij we zien dat mensen op elkaar aangewezen zijn. Ook om het werken aan een samenleving in verscheidenheid, in diversiteit” was één van de centrale ideeën van zijn lezing. Tevens gaf hij aan dat diverse vormen van ontmoeting de relaties tussen mensen bevorderen en verbeteren, hetgeen ten goede komt aan een harmonische en duurzame samenleving. 

Na de lezing verzorgde de heer Roelof Oudman een workshop over ‘Samen-leven’. Evenals de voorgaande jaren bestond het programma verder uit workshops met een cultureel tintje zoals salsadans, country linedance en Arabische taal en een infomarkt over diverse culturen - Chinees, Congolees, Jamaicaans, Marokkaans, Moluks, Nederlands, Russisch, Syrisch en Turks – en organisaties die informatie gaven over wat ze doen:  Amnesty International, Stichting Mudanthe, Theater Zonder Grens, Stichting Samenspraak Apeldoorn, Stimenz en World Soalar Fund.

Vanaf 16.00 uur kon men genieten van het prachtige optreden van de Chinese dansgroep Meng Zhi Yuan.  De dag werd afgesloten door een indrukwekkend muzikale presentatie van Mudanthe.

De pauzes werden gevuld door Theater Zonder Grens en Mudanthe die met hun muziek de dag opvrolijkten. .

 

2016: zeer geslaagde editie van de Maten in Geuren en Kleuren!!!

De Maten in Geuren en Kleuren 2016 vond plaats op zondag 10 april in de Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn, vanaf 13.30 uur

In 2016 werd aandacht geschonken aan de actualiteit. Dat kwam in het programma van 10 april tot uiting in een lezing, onder de titel “migratie in historisch perspectief”, verzorgd door prof. dr. Marlou Schrover, hoogleraar Geschiedenis van Migratie en ongelijkheid aan de Universiteit van Leiden. Tevens werden drie workshops gegeven: over arbeidsmigratie (drs. Aydin Yenal), migratie uit de voormalige koloniën (drs. Wim Matuhutu) en asielmigratie/vluchtelingen (mevr. Marijke Toorman van VluchtelingenWerk).

Dansgroep Hai La Joc | foto: Hanneke LuitHet programma werd afgesloten met een schitterend optreden van de Internationale dansgroep Hai La Joc die dansen uit o.a. Hongarije, Zuid-Afrika, Polen en Argentinië uitvoerde.

 

 

Tweede lustrum van 'De Maten in Geuren en Kleuren' is een succes geweest!

De Maten in Geuren en Kleuren 2015 vond plaats op zondag 8 maart in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 te Apeldoorn. Het programma begon om 13.30 uur.

De Maten in Geuren en Kleuren is dit jaar weer met succes georganiseerd, bezocht door ruim 600 mensen. 
Bij de Maten in Geuren en Kleuren staat het presenteren van aspecten van diverse culturen centraal. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te maken en ervaring op te doen met aspecten van diverse culturen die er in de Apeldoornse  samenleving zijn. De organisatie wil hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip en respect voor elkaar ten dienste van de leefbaarheid in de wijk De Maten.

Dit jaar stond de Afghaanse cultuur centraal in het programma. Dit kwam tot uiting in o.a. een workshop over de Afghaanse cultuur, het optreden van de dansgroep Milli Attan Group en het afsluitende optreden door een Afghaanse  muziekgroep met zanger Dawood.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@stichtingontmoetingdematen.
Aan deze activiteit werkten de kerkelijke gemeenschap de Drie Ranken, Stichting Samenspraak Apeldoorn, Mudanthe en Theater Zonder Grens en vertegenwoordigers van een dertiental culturen actief mee.

 

 

                                        

De Maten in Geuren en Kleuren 2014 is een succes geweest!

Op zondag 2 maart 2014 organiseerde Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) voor de negende keer de activiteit ‘De Maten in Geuren en Kleuren” .

Bij de ‘Maten in Geuren en Kleuren’ staat het presenteren van aspecten van diverse culturen centraal. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te maken en ervaring op te doen met aspecten van diverse culturen die er in de Apeldoornse samenleving zijn.

De Surinaamse cultuur heeft dit jaar extra aandacht gekregen in het programma. Dat kwam tot uiting in een workshop over de Surinaamse cultuur, gegeven door de dichter Blaw-Kepanki (pseudoniem van de Surinaamse dichter Oscar Kemble), en het geweldige optreden van de Surinaamse band Caribbean Boys.

Na een welkomtwoord van Eddy van Anneveldt, voorzitter van Stichting Ontmoeting de Maten, en een speech van wethouder Blokhuis ging het programma van de middag, onder leiding van de presentator Ben Brown, van start. Het publiek werd door Bako Sorany van Theater Zonder Grens in diverse talen begroet. Voorts draagt Blaw-Kepanki een gedicht voor in het Surinaams en vertaald in het Nederlands.

Veel mensen genoten van de optredens van de dansgroepen Phoenix (kinderen), Ramatai (Moluks), Chará (Grieks) en Kleurrijke Dans (Turks). De optredens van de dansgroepen werden gevolgd door Afrikaanse muziek die veel mensen op de dansvloer bracht

De Maten in Geuren Kleuren 2014 werd door ruim 500 mensen bezocht.