Doelstellingen

Sinds het begin van deze eeuw is in Nederland, als gevolg van diverse ontwikkelingen in en buiten Nederland, een confronterend sociaal klimaat ontstaan. Dit klimaat maakt de samenleving minder aangenaam. Volgens de leefbaarheidsenquĂȘte van 2008 scoort De Maten lager dan gemiddeld  in de andere wijken van Apeldoorn op alle factoren waarop de sociale samenhang in de wijk berust. Vooral de saamhorigheid en het zich thuis voelen worden door bewoners lager gewaardeerd. Een hoog percentage van de bewoners is niet tevreden over hun sociale contacten (buiten eigen gezin en werk of school). Men heeft weinig contact met anderen. Alles wijst erop dat in De Maten bewoners van verschillende culturele achtergrond (te) vaak langs elkaar heen leven.

SOM wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk door de ontmoeting tussen mensen te bevorderen. Uit de praktijk blijkt dat de activiteit De Maten in Geuren en Kleuren een goed middel daartoe is.