Geweldige opening

Esref Öcal (1974, Karakuyu, Turkije)
Raadslid in de gemeente Apeldoorn voor de PvdA

Geweldige opening van de vredesweek. Bijzonder inspirerende woorden werden uitgesproken alvorens het Handvest van Compassie ondertekend werd door diverse godsdiensten en levensbeschouwingen in Apeldoorn. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen ook nog eens verwend door een live studentenkoor.

De afsluiting bezorgde de aanwezigen kippenvel: hand in hand stonden daar op het podium de imam, dominee, pastoor, baha'i, humanist, boeddhist en officier van het Leger des Heils met achter hen het koor van het Walterbosch college zingend "Morgen zal het vrede zijn". Dit belooft een week met zeer waardevolle activiteiten. Maar vooral de hoop op na een week lang dialoog en harmonie over te gaan naar diapraxis.