Bestuur

In het bestuur vanĀ  Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) hebben zitting:

1. Voorzitter: Bekir Demiray

2. Sectretaris: vacant

3. Penningmeester: Bekir Demiray (voorlopig)